Virtuali Sp. z o.o.


[email protected]

Virtuali spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
woj. mazowieckie, pow. warszawski, gm. Warszawa, ul. Wasilkowskiego 3 lok. 56, Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000281256
NIP: 7010075581
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł.
Regon: 141016954
konto: Bank Millennium SA | 07 1160 2202 0000 0000 9120 5219